Produkter

Reklamationer

För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel. Kontrollera alla produkter vid mottagandet med avseende på eventuella skador. Synliga transportskador måste anmärkas på fraktsedeln direkt vid mottagandet. Dolda transportskador (ej synliga på emballaget) anmäls inom 7 arbetsdagar till vår kundservice. Övriga reklamationer anmäls också direkt till vår kundservice på telefon 08 500 97 529.