Miljön

Kvalitets policy

Vi ser det som en självklarhet att vara rädda om miljön! Därför använder vi uteslutande ett av de mest miljövänliga alternativen, polyeten, i de flesta av våra produkter. Polyeten är en plast som kan återanvändas. Den kan även eldas upp i sopanläggningar där energin i materialet återvinns. Vid förbränning av polyeten bildas mestadels vattenånga.
Lång erfarenhet har givit oss en betydande kunskap och kompetens i materialhantering inom industri. Vi styrs av en miljö och kvalitets policy som går ut på att:

  • Arbeta aktivt för att minimera negativ miljöpåverkan
  • Göra rätt urval av råvaror och leverantörer